Ads Top

Gevolgen zelfrijdende auto’s in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten een studie doen naar de gevolgen van de komst van de zelfrijdende auto’s en andere voertuigen in Noord-Holland.

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan razendsnel. Voertuigen en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders al taken uit handen en volledig automatische auto’s en schepen zijn in ontwikkeling.

Dat (volledig) zelfrijdende auto’s er aan komen, is iets waar niemand over twijfelt. De vraag is alleen in welk tempo en wat dit betekent voor de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de provincie. Wat betekent het voor de wegen en wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst? Dat zijn de vragen waarop de provincie en de Vervoerregio antwoord willen krijgen.

Arcadis TNO voert de opdracht uit en schetst verschillende scenario’s waarbij de rol van de provincie en de Vervoerregio als wegbeheerder en opdrachtverlener voor het openbaar vervoer duidelijk moet worden. Hierbij zal gekeken worden naar de effecten op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland.

e komende maanden worden de scenario’s uitgewerkt en in februari zijn de kansen en bedreigingen die de komst van zelfrijdende auto’s in Noord-Holland met zich meebrengen in kaart gebracht.

De provincie Noord-Holland investeert de komende twee jaar 11 miljoen euro in slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op weg en water. De Vervoerregio Amsterdam start in 2018 ook met een Investeringsagenda Smart Mobility voor haar gemeenten. Deze investeringen moeten bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio en een leefbare omgeving. Ook biedt het mogelijkheden het reizen veiliger, gemakkelijker en prettiger te maken voor de gebruiker. Deze innovaties in de mobiliteit zowel voor auto als voor voetganger, fiets, vrachtauto, bus en schip, worden ook wel Smart Mobility genoemd. Dit onderzoek is één van de projecten die daar een bijdrage aan moet leveren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.